Αντικατέστησε τον Browser σου τώρα
Το σύστημά σου έχει παλαιού τύπου περιηγητή. Για την σωστότερη
θέαση της ιστοσελίδας Gaiosofia.comαντικατέστησέ τον αμέσως με
έναν από τους παρακάτω.
SafariMozilla FirefoxGoogle Chrome
US
image/svg+xml
ΕΛ
Για καλύτερη αγοραστική εµπειρία
παρακαλούµε επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα
από tablet ή από υπολογιστή.
A: Πριάµου 14, Μαραθώνας
ΤΚ: 190 07 Αττική, Ελλάδα
T + 30 211 7700047
E contact@gaiosofia.com
EN
For a better shopping experience
please visit our e-shop
from a tablet device or a Desktop computer.
A: 14 Priamou str. Marathonas
PC: 190 07 Attica, Greece
T + 30 211 7700047
E contact@gaiosofia.com

Gaiosofia store

Please complete all the fields before sending your message. Sending your message. Please wait... Thanks for your request! We'll get back to you shortly. There was a problem sending your message. Please refresh page and try again!
Please fill the mandatory fields to login. User name not valid or does not exist User name or password incorrect The user has an email that does not exist in gaiosofia database
Please fill the mandatory fields and slide to unlock the form, before placing your request. Connection to database denied E-mail existing in database Full name existing in database E-mail existing in Gaiosofia Username existing in Gaiosofia The user has not been registered in database
Contact Us
T +30 211 7700047
E contact@gaiosofia.com
W gaiosofia.com
A: 14 Priamou str. Marathonas
PC: 190 07 Attica, Greece
slide
  • Newsletter

Terms Of Use

Terms and conditions of use

The use of the webpage www.gaiosofia.com, the electronic store, and the services that it provides presupposes the visitor’s/user’s unconditional acceptance of the following terms of use, which are valid for the total content of pages, graphics, images, videos, files, photographs and all texts that are included in our website.

The individual commercial business of Magdalini Iosifidou with the object of retail trade from sales business via post or internet, maintains the right to unilaterally modify or update the present terms and conditions of transactions, which take place through her online store, according to the needs and transactional morals.

Consequently, the visitor/user owes to his own interest each time, to assiduously read the terms and conditions before each transaction between him and the webpage www.gaiosofia.com of our online store.

1. General terms of transactions:

 Our business through the website www.gaiosofia.com does everything that is possible to ensure the quality, plenitude and validity of all the elements and attributes that it mentions about the sold products and their respective producers.

And finally it exposes the pages of all the benefits and services of our webpage, maintaining every reserve for any technical or typographical mistakes that cannot be predicted or are involuntarily resulted or for operational interruptions of the website due to force majeure.

Each order and purchase can take place from either a simple visitor of our webpage - a non-registered user, or a user - registered user.

2. Order Delivery (Realisation)

Our business commits that the order, given that the quantities and the products of each order are already stored in our business’  storage, will be given to the collaborating delivery company to be dispatched for delivery in seventy two hours (72 hours) the latest, starting from our delivery of the confirmation document to the client, be it via fax, or electronic email.

All visitors/users, registered or not will be able to ask for the delivery of the products of their order to a different address than that of the home address that they stated during the submission of their personal details.

All product deliveries are realised through the company under the name “ACS - International Transports and Facilitations commercial s.a.”, both in Greece and foreign countries. There is though the option, after documented communication and agreement between our business and the client, for the products to be delivered to the client’s destination of choice with a different transport company or in any other way the client will propose, with the client’s responsibility, the client’s expenses and the client’s undertaking of any danger for the safe and in-time transportation of our frail and fragile commerce.

3. Merchandise pricing

The corresponding VAT percentage for each individual product, is already included in the prices shown next to each of our products, depending on the type of product, and is valid for the products that are for sale, exclusively for the quantities that are already stored in our company’s storage facilities. There is a special numbering system during the ordering process, that informs the visitor/user about how many items of each specific product are available at that particular moment in our storage facilities. For new quantities, or greater than that of our reserves, after communication with the providers and clients, we reserve the right to adjust the prices and in any case of law adjustments on VAT percentage determination.

4. Weight and destination dependant pricing

For delivery inside the city of Athens, and for merchandise that weighs up to 2 kilos (kg), the delivery cost is calculated to be 2,60€, with an indicative delivery time of one (1) to two (2) working days and for every extra kilo (kg), the delivery cost is calculated at 0,60€.

For delivery inside the Attica prefecture and for merchandise that weighs up to 2 kilos (kg), the delivery cost is calculated to be 2,60€, with an indicative delivery time of one (1) working day and for every extra kilo (kg), the delivery cost is calculated at 0,60€.

For delivery at land destinations, and for merchandise that weighs up to 2 kilos (kg), the delivery cost is calculated to be 3,10€, with an indicative delivery time of one (1) to two (2) working days and for every extra kilo (kg), the delivery cost is calculated at 0,80€.

For delivery at island destinations, and for merchandise that weighs up to 2 kilos (kg), the delivery cost is calculated to be 3,10€, with an indicative delivery time of one (1) to three (3) working days and for every extra kilo (kg), the delivery cost is calculated at 1,00€.

For delivery at inaccessible destinations, and for merchandise that weighs up to 2 kilos (kg), the delivery cost is calculated to be 8,24€, with an indicative delivery time of one (1) to five (5) working days and for every extra kilo (kg), the delivery cost is calculated at 2,79€.

For outside of Greece destinations, the client will be informed about the delivery cost and the delivery time of the merchandise by the confirmation letter that they will be receiving by our company.

5. Payment options

The alternative payment options are the following:

1) With a bank deposit of the order’s cost in our electronic store’s bank account:

MAGDALINI G. IOSIFIDOU BANK ACCOUNT: 0026.02.81730100097985 IBAN: GR 5602602810000730100097985 SWIFT: EFGBGRAA EUROBANK

2) Via paypal

3) Pay on delivery, wherever possible, the moment that you receive the items ordered. The pay on delivery option has an extra charge of 2€, to be payed by the client.

6. Cancelling an order - Retraction rights

The client has the right to cancel or change partially or totally his order inside the time limit of twenty-four (24) hours from the receiving of the order confirmation letter sent by our company. The order cost is not refundable, but the client can order anew other products of equal or greater value than that of the cancelled/changed order.

The client has also the right to retract from the sale contract concerning products they bought from our electronic store, without reasoning, inside the time limit of four-teen (14) days. This time limit starts from the receiving of the merchandise, with the condition that the merchandise will be returned in the same condition that they were received, without deteriorations of their packaging, labels, expiration date, due to their particular nature and sensitivity to temperature and storing conditions, and accompanied by their receipt or invoice. The client is obliged to inform in writing and in time our company for their decision to retract, either electronically or via fax, or in any other safe way. The client is completely responsible for the immediate return delivery cost of the merchandise to our storage facilities, and after inspecting and decide their condition to be without deterioration and detrimental faults, the money that were deposited for the merchandise’s acquisition are refunded, in legitimate time, and after communication between company and client, and in the same way that the client chose to pay for his order.

7. Responsibility and damage restrictions

The website www.gaiosofia.com of our electronic store can not guarantee therefore is not responsible for any kind of damage, not even caused by negligence, direct or indirect, positive or negative, that is caused to the visitor/user of the pages, that will be the result in any way from mistakes, incapabilities, omissions, or loss of data during the use of the current terms to which they proceed under their own initiative and responsibility.

In every case of social network use by our website’s visitors of users, when there is mention of our electronic store, products, comments, opinions or anything else, it is pointed out that our website has no obligation regarding preventive monitoring.

8. Transaction security - Privacy Policy

The privacy of our visitors/customers and the transaction security is a major priority for us. Your electronic address, full name, home address, and phone number are necessary information in order for your registration or to make a purchase of your desired merchandise.

Your data is registered when you make an order through our website or via electronic mail or by phone. In case of purchase your personal data is stored and maintained by us. This information is used by us only to facilitate the order and delivery process, for reasons of management and analytics inside our company.

In no case your data will be transferred towards third parties outside of our partner companies, which are selected to complete your chosen merchandise orders and their delivery.

Our electronic store guarantees to every user / visitor that it will not proceed to selling, renting or in any way make public or share their personal data to any third party institution.

Our website www.gaiosofia.com can channel their user’ / clients’ personal data to third individuals or legal individuals, only if it is ordained due to conformity to the relative law provision and the local authorities.

We have to point out though, that according to the modern means of technology there is no way to guarantee in an absolute way the security of data transfers through the world wide web. The user / visitor is responsible for the transfer of personal data through the web.

For the best use of the website www.gaiosofia.com we use cookies, like most other companies that offer web services.

Cookies are small text files that are stored in every visitors’ / users’ hard drive and take no information from any file or document of their personal computer. Cookies are part of the visitors’ / users’ browser, so that we are allowed to recognize their device the next time they use our website.

Most browsers accept cookies automatically. Every visitor / user can set their browser in such a way so that they are either notified on the use of cookies in a selected service of our website, or not allow their use. Our website allows registration and purchasing without the use of cookies.

9. Intellectual rights

The total content of the webpage www.gaiosofia.com or our electronic store that is composed by text, graphics, images, photographs, videos, logos, choice of operation and settings of it are the intellectual property of Magdalini Iosifidou, residing at Marathonas, Attica, on 14 Priamou street. All of the above are protected under the relative provisions regarding intellectual property or / and the provisions of logos of the Greek law, European and the international conventions.

Copy, reproduction, distribution, transfer or manipulation of the public regarding the logotypes, images, distinctive features, graphics, names that represent the individual business of Sofia - Maria Valvi and their webpage.

10. Applicable law and jurisdiction

 Any possible litigation or objection or claim or demand that arises or is associated with the present contract of accession is governed by the regulations of the Greek legislations. Competent is the court of law of Athens.

΄Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.gaiosofia.com του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρει προϋποθέτει από τον επισκέπτη / χρήστη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των βίντεο, των αρχείων,  των φωτογραφιών και όλων των κειμένων που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η ατομική εμπορική επιχείρηση της Μαγδαληνης Ιωσηφίδου με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη.

Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει προς συμφέρον του κάθε φορά να διαβάζει επιμελώς τους όρους χρήσης πριν από κάθε συναλλαγή του με την ιστοσελίδα www.gaiosofia.com  του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 1. Γενικοί Όροι Συναλλαγών:

Η επιχείρηση μας μέσω του ιστότοπου www.gaiosofia.com κάνει ό,τι είναι δυνατόν να διασφαλίσει την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα όλων των στοιχείων και των ιδιοτήτων που παραθέτει για τα πωλούμενα προϊόντα και τους παραγωγούς αυτών.

Και τελικώς εκθέτει τις σελίδες όλων των παροχών και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή για διακοπές λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η κάθε παραγγελία και αγορά θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από απλό επισκέπτη της ιστοσελίδας μας – μη εγγεγραμμένο μέλος, είτε από χρήστη – εγγεγραμμένο μέλος.

 2. Αποστολή (Διενέργεια) Παραγγελιών:

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ότι η παραγγελία, εφόσον οι ποσότητες και τα είδη της κάθε παραγγελίας υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα σε χώρους της επιχείρησης, θα παραδοθεί στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία για αποστολή το αργότερο σε εβδομήντα δύο ώρες (72 ώρες) από την αποστολή του επιβεβαιωτικού εγγράφου της παραγγελίας από μας στον πελάτη, είτε μέσω φαξ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλοι οι επισκέπτες / χρήστες εγγεγραμμένοι και μη θα μπορούν να ζητήσουν την αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή της κατοικίας που δήλωσαν στην υποβολή των στοιχείων τους.

Όλες οι αποστολές των εμπορευμάτων  πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας με την  επωνυμία «ACS – διεθνείς μεταφορές και διευκολύνσεις ανώνυμη εμπορική εταιρεία», εντός και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει και η δυνατότητα βέβαια, έπειτα από έγγραφη συνεννόηση και συμφωνία της επιχείρησης μας και του πελάτη να πραγματοποιηθεί η αποστολή των εμπορευμάτων στο προορισμό της επιθυμίας του με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών ή με κάθε άλλο πιθανό τρόπο που εκείνος θα προτείνει, πάντα όμως με δική του ευθύνη, δικά του έξοδα και ανάληψη του κινδύνου για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των ευπαθών και ευαίσθητων εμπορευμάτων μας.

3. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων:

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα σε καθένα από τα προϊόντα μας περιλαμβάνεται το αναλογούν ποσοστό του Φ.Π.Α. για κάθε προϊόν ξεχωριστά, αναλόγως το είδος του και ισχύει για τα προς πώληση αγαθά, αποκλειστικά και μόνο για τις ποσότητες αυτών που είναι ήδη στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης μας. Με ειδική αρίθμηση κατά την διαδικασία της παραγγελίας, καθίσταται γνωστό στον επισκέπτη / χρήστη πόσες μονάδες κάθε προϊόντος είναι διαθέσιμες εκείνη την στιγμή στις αποθήκες μας. Για νέες ποσότητες ή μεγαλύτερες αυτών των αποθεμάτων, έπειτα από συνεννόηση με τους προμηθευτές και τους πελάτες, διατηρούμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές και σε κάθε περίπτωση αλλαγής νόμου περί προσδιορισμού του ποσοστού Φ.Π.Α.

4. Χρεώσεις αναλόγως του βάρους και του προορισμού:

Για προορισμούς εντός Ελλάδας:

Για αποστολή εντός της πόλης των Αθηνών και για εμπόρευμα έως δύο κιλών, το μεταφορικό κόστος  υπολογίζεται στα 2,60 €, με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης μία εργάσιμη μέρα και για κάθε επιπλέον κιλό,  το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 0,60€.

Για αποστολή εντός της περιφέρειας Αττικής και για εμπόρευμα έως δύο κιλών, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 2,60 €, με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης μία έως δύο μέρες και για κάθε επιπλέον κιλό, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 0,60 €.

Για αποστολή σε χερσαίους προορισμούς και για εμπόρευμα έως δύο κιλών, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 3,10 €, με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης μία έως δύο μέρες και για κάθε επιπλέον κιλό, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 0,80 €.

Για αποστολή σε νησιωτικούς προορισμούς και για εμπόρευμα έως δύο κιλών, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 3,10 €, με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης μία έως τρεις μέρες  και για κάθε επιπλέον κιλό, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στο 1 €.

Για αποστολή σε δυσπρόσιτους προορισμούς και για εμπόρευμα έως δύο κιλών, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται στα 8,24 €, με ενδεικτικό χρόνο παράδοσης μία έως πέντε μέρες και για κάθε επιπλέον κιλό, το μεταφορικό κόστος υπολογίζεται σε 2,79 €.

Για προορισμούς εκτός Ελλάδος, ο πελάτης θα ενημερώνεται για το κόστος και το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στην επιβεβαιωτική επιστολή της παραγγελίας που θα λαμβάνει από την επιχείρηση μας.

5. Τρόποι πληρωμής:

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής των προϊόντων είναι οι ακόλουθοι:

1) με κατάθεση του ποσού της παραγγελίας στον καταθετικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος:

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΡ. ΛΟΓ.: 0026.02.81730100097985 IBAN: GR 5602602810000730100097985 SWIFT: EFGBGRAA EUROBANK

2) μέσω paypal

3) μέσω αντικαταβολής, όπου αυτή είναι δυνατή και εφικτή, τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Η αντικαταβολή επιφέρει επιπλέον χρέωση στον πελάτη δύο ευρώ (2€).

6. Δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας - Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει την παραγγελία του μερικώς ή ολικώς μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την αποστολή της επιβεβαιωτικής επιστολής της παραγγελίας του από την επιχείρηση μας. Δεν μπορούν να επιστραφούν χρήματα, μόνο να παραγγείλει εκ νέου άλλα προϊόντα τουλάχιστον ίσης αξίας με αυτά της πρώτης παραγγελίας.

Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης των προϊόντων που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των αγαθών, με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά θα επιστραφούν στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς φθορές στην συσκευασία τους, στις ετικέτες, στην ημερομηνία λήξης τους, λόγω της ιδιαίτερης φύσης και ευαισθησίας τους στην θερμοκρασία και στις συνθήκες συντήρησης τους και μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως την επιχείρηση μας για αυτή του την απόφαση, είτε ηλεκτρονικά, είτε με αποστολή φαξ, είτε με οποιοδήποτε άλλο ασφαλή τρόπο. Επωμίζεται εξ ολοκλήρου το άμεσο κόστος των μεταφορικών επιστροφής των προϊόντων στις αποθήκες μας και αφού ελέγξουμε και κρίνουμε την κατάσταση τους χωρίς αλλοιώσεις και βλάβες επιζήμιες, επιστρέφονται τα χρήματα που κατεβλήθησαν για την αγορά τους μέσα σε εύλογο χρόνο, κατόπιν συνεννόησης επιχείρησης και πελάτη και με τον ίδιο τρόπο που εκείνος επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

7. Περιορισμός ευθύνης και ζημιών:

Ο διαδικτυακός μας ιστότοπος www.gaiosofia.com του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν εγγυάται και άρα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής, ούτε καν από αμέλεια, ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, η οποία θα προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις, ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση των παρόντων όρων στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Ουδεμία ευθύνη υπάρχει και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.

Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση της παραγγελίας τους, επιφυλάσσεται δε ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά εγγυάται την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πελατών / καταναλωτών, στο μέτρο του εφικτού, περί της μη διαθεσιμότητας κάποιων ειδών.

Ο διαδικτυακός μας τόπος www.gaiosofia.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι υπηρεσίες τίθενται στην διάθεση των χρηστών / επισκεπτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης εφαρμογών κοινωνικών δικτύων από επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας μας, αναφερόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στα προϊόντα του, εκφράζοντας γνώμες, κάνοντας σχόλια, ή οτιδήποτε άλλο, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από την ιστοσελίδα μας για προληπτική εποπτεία.

8. Ασφάλεια συναλλαγών - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / πελατών και η ασφάλεια των συναλλαγών είναι για μας μεγίστης σημασίας προτεραιότητα. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφής σας ή να κάνετε παραγγελία των προϊόντων που επιθυμείτε.

Τα στοιχεία σας καταχωρούνται όταν πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας μέσω της ιστοσελίδας μας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση αγοράς τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται και διατηρούνται από εμάς. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας – αποστολής, για λόγους διαχείρισης και για αναλύσεις εντός της επιχείρησης μας.

Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία σας δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός των συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες έχουν επιλεχθεί για να εκτελέσουν τις παραγγελίες των προϊόντων της επιλογής σας και την αποστολή αυτών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εγγυάται σε κάθε χρήστη / επισκέπτη ότι δεν θα προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε κανένα τρίτο φορέα.

Ο διαδικτυακός μας ιστότοπος www.gaiosofia.com μπορεί να διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών του σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τη σχετική διάταξη του νόμου και για τις αρμόδιες αρχές.

Επισημαίνουμε, όμως, ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα δεν είναι δυνατή η εγγύηση της ασφάλειας με απόλυτο τρόπο στη μεταβίβαση στοιχείων μέσω του διαδικτύου. Για την μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης/ επισκέπτης.

Για την καλύτερη δυνατή χρήση της ιστοσελίδας του www.gaiosofia.com χρησιμοποιούμε cookies, όπως οι περισσότερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου από τον υπολογιστή τους. Τα cookies είναι μέρος του προγράμματος του περιηγητή (browser) των επισκεπτών / χρηστών και έτσι μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή τους την επόμενη φορά που θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας.

Οι περισσότεροι περιηγητές δέχονται τα cookies αυτομάτως. Μπορεί όμως ο κάθε επισκέπτης / χρήστης να ρυθμίσει τον περιηγητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies  σε συγκεκριμένη υπηρεσία της ιστοσελίδας μας, είτε να μην επιτρέπει καθόλου την αποδοχή χρήσης τους. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγγραφής και αγοράς προϊόντων στην ιστοσελίδα μας ακόμη και χωρίς την λειτουργία των cookies.

9. Πνευματικά δικαιώματα:

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.gaiosofia.com του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που απαρτίζεται από κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία, λογότυπα, την επιλογή λειτουργικού και τις ρυθμίσεις αυτού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης της Σοφίας – Μαρίας Βάλβη, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Θεσσαλονίκης 3. Όλα τα παραπάνω προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή και τις διατάξεις περί σημάτων του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τα λογότυπα, τις εικόνες, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα γραφικά, τα ονόματα που αντιπροσωπεύουν την ατομική επιχείρηση της  Μαγδαληνης Ιωσηφίδου και την ιστοσελίδα της.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία:

Οποιαδήποτε πιθανή διαφορά ή αντίρρηση ή αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση προσχώρησης διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

             
Payment Options

The alternative payment options are the following:

1) With a bank deposit of the order’s cost in our electronic store’s bank account:

MAGDALINI G. IOSIFIDOU AC. No.: 0026.02.81730100097985 IBAN: GR 5602602810000730100097985 SWIFT: EFGBGRAA EUROBANK

2) Via paypal

3) Pay on delivery, wherever possible, the moment that you receive the items ordered. The pay on delivery option has an extra charge of 2€, to be payed by the client.

         

Οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής των προϊόντων είναι οι ακόλουθοι:

1) με κατάθεση του ποσού της παραγγελίας στον καταθετικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος:

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΡ. ΛΟΓ.: 0026.02.81730100097985 IBAN: GR 5602602810000730100097985 SWIFT: EFGBGRAA EUROBANK

2) μέσω paypal

3) μέσω αντικαταβολής, όπου αυτή είναι δυνατή και εφικτή, τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας. Η αντικαταβολή επιφέρει επιπλέον χρέωση στον πελάτη δύο ευρώ (2€).

       
Website credits
Designed By KEIK Bureau mail@keikbureau.com
Powered By Code Armada info@codearmada.com
Terms Of Use Payment Options Credits
Choose a payment You choose to pay via Paypal You choose to pay via cash on delivery You choose to pay via bank deposit
Product list
Subtotal
Vat
Order's weight gr
Shipping cost
Cash on delivery cost 0
Total
change payment method
Payment via
Cash on delivery

*additional cost 2€

Bank deposit
Receipt Invoice
Same as billing address Different from billing address
Billing information

Shipping information
choose used address

i accept the Terms of Use of the website
i want to receive newsletter updates about new products

*Mandatory fields
**Order usually dispatched within 48-72 hours
Products | View Cart Products | Close Cart
Product list
Items:
Total:
*shipping cost not included
**VAT included
Proceed to checkout
Wishlist
Product Price per item Action
Items: Move all to cart Clear wishlist